< >
ADELINA REYES
November 2010
 
Traditioneel Mexicaans  dodenaltaar 
gemaakt door de veelzijdige kunstenares Adelina Reyes van Mexicaanse origine. 
Van kind af aan voelde zij zich aangetrokken tot kunst en creativiteit. 
Een groot deel van haar werk staat in het teken van het zogenaamde syncretisme, 
de versmelting van de precolumbiaanse en Spaanse cultuur. 
Dit uit zich onder andere in de intense, explosieve kleuren en het gebruik van symboliek.
Mystiek en religie zijn thema’s die haar sterk intrigeren; alsook de diepgewortelde 
religieusiteit die men nog steeds onder grote delen van de Mexicaanse bevolking 
kan aantreffen.

Het dodenaltaar is opgezet in het kader van “El Dia de los muertos”, een Mexicaans 
volksfeest op 1 en 2 november, waarop men eer betuigt aan de overledenen.
Het altaar dat in Kortsluiting is te zien is in het bijzonder gewijd aan de grote 
Mexicaanse kunstenaars Frida Kahlo en Diego Rivera.

Het symboliseert de religieuze cultus van de dood van de Indianen in de precolumbiaanse 
tijd en de versmelting met de katholieke godsdienst, uitgebeeld door een offer-altaar,
 waar de dood zeker niet als het einde van het leven wordt gezien.
De dodencultus is geen individuele aangelegenheid. 
Centraal staan het gemeenschappelijk belang en de continuïteit van de schepping. 
Het gaat hier om het welzijn van de aarde, niet om de redding van het individu. 
De gestorvenen verdwijnen om terug te keren naar de oorsprong, de dimensie waarin
zij werden gecreëerd, om te versmelten met de lucht, het vuur en de aarde. 
Zij keren terug naar de essentie die het universum bezielt. 
Dit betekent niet dat de transitie zonder pijn is voor hen die aan deze zijde van de 
drempel achterblijven.