< >

HAN RAMECKERS
September 2012

“Wir wollen etwas neues, we want something new, 
mi želimo nešto novo, my chcemy cos nowego, 
vogliamo qualcosa di nuovo, kami mau sesuatu 
yang baru,…”.

“Wij willen iets nieuws…” is een project bestaande 
uit een x-aantal demonstratieborden waarop de tekst 
 “wij willen iets nieuws” in diverse talen is gedrukt.
Locatie en tijdsgeest bepalen de inhoud van dit werk.
De inhoud kan van materiële en/of spirituele aard zijn.
Maar “iets nieuws” is dat een vooruitgang, of eerder 
een achteruitgang? En moeten we dit als iets positiefs 
of negatiefs ervaren?
Willen we niet allemaal iets nieuws? Is dit niet een van 
onze levensdrijfveren?
Of is “wij willen iets nieuws” een cliché geworden en 
niet meer als serieus te beschouwen?
En vooral als afgedankte poppen -kinderspeelgoed- 
de demonstratiebordjes ter hand nemen!!!!

Informatie: www.hanrameckers.nl