< >

MARCELO DE MELO
Juni t/m Juli 2013

‘Time Sheet’ 

Een bedlaken en gebroken spiegelglas lijken gevangen te zijn in 
een statische compositie. Tegelijkertijd zijn er in 'Time Sheet' 
verschillende krachten aan het werk die deze kwetsbare balans 
in beweging brengen. De zwaartekracht trekt aan het laken en 
zorgt voor vouwen in de stof. Een spel van licht en donker zorgt 
voor schaduwen en weerspiegelingen. Tijd wordt een bijna fysieke 
ervaring.
Time Sheet was eerder te zien op het Begehungen kunstfestival 
in Chemnitz, Duitsland 2012.
Marcelo de Melo behaalde in 2011 zijn MA Fine Art aan UCA in 
Canterbury, Engeland.
Dit is zijn tweede tentoonstelling in Kortsluiting.  In Juli 2010 was 
zijn installatie “Bait” te zien; 150 in latex gegoten modelvliegtuigjes 
hingen in de ruimte van Kortsluiting.

Time Sheet
In Time Sheet, bed linen and crushed mirrorglass seem fixed in a 
static composition. At the same time, different forces bring this 
precarious arrangement into motion. The force of gravity pulling the 
sheet down, creating folds. A game of light and dark, casting 
shadows and reflections. Allusions to the experience of time.
Time Sheet was first featured at Begehungen Art Festival 9 in 
Chemnitz, Germany 2012 and is recreated here.
Marcelo de Melo has an MA in Fine Art from UCA Canterbury. 
This is his second exhibition at Kortsluiting.

www.mdemelo.com